skip to Main Content

Dne 7. 3. 2017 se uskutečnilo v aule Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně plenární zasedání členů České akademie zemědělských věd  (ČAZV). Jednání se zúčastnili členové České akademie zemědělských věd  i  významní hosté,  zástupci Senátu a Poslanecké sněmovny ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied a představitelé výzkumných ústavů  a univerzit. Jednání pléna bylo zaměřeno na vyhodnocení činnosti ČAZV v minulém roce a na aktuální otázky zemědělského výzkumu v příštím období. Hlavním tématem odborné části jednání byla zvolena problematika „Rostlinolékařství a zdravé potraviny“. V průběhu jednání byla předána ocenění  ČAZV členům akademie, kteří se dlouhodobě významně podíleli na činnosti ČAZV v uplynulém období  a přispěli svojí prací k výsledkům výzkumu a k rozvoji vědního oboru, ve kterém působí.

 

 

 

Zpátky nahoru