skip to Main Content

Dne 25. 10. 2018 přijala ČAZV delegaci šesti zástupců provinční rady oblasti Chungcheongnam-do v Korejské republice vedenou ředitelem rady. Za akademii se diskuse zúčastnila ředitelka ČAZV, Ing. Hana Urbancová, Ph.D. a vedoucí oddělení sekretariátu, Ing. Adéla Fajčíková.  V rámci diskuse ředitelka představila poslání, cíle i hlavní činnosti akademie. Významný prostor byl věnován především vydavatelské činnosti, o kterou projevili zástupci velký zájem a uznání, a úloze ČAZV jako vědeckého poradního orgánu ministra zemědělství ČR s bohatou členskou základnou.

Zpátky nahoru