skip to Main Content

ČAZV byla ve čtvrtek dne 26. 9. 2019 oceněna děkanem Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavlem Ryantem, Ph.D. při výročí 100 let vzniku fakulty za dlouhodobou spolupráci.

Pro Agronomickou fakultu MENDELU je charakteristická mimo jiné dlouholetá tradice specializovaného zemědělského, environmentálního a potravinářského výzkumu a dlouholetá spolupráce s univerzitami a vědeckými pracovišti v tuzemsku i v zahraničí (af.mendelu.cz).

ČAZV děkuje všem představitelům Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně za tuto poctu a těší se na další spolupráci mezi oběma institucemi.

Zpátky nahoru