skip to Main Content

Tisková zpráva – Podpora zemědělského aplikovaného výzkumu

 

Podpora zemědělského aplikovaného výzkumu a udržení samostatné rozpočtové kapitoly pro tento výzkum na Ministerstvu zemědělství byly hlavními body jednání mezi reprezentanty firmy Agrofert Holding a.s. a České akademie zemědělských věd (ČAZV).

Firmu Agrofert zastupoval výkonný ředitel a místopředseda představenstva Ing. Petr Cingr a ČAZV  člen představenstva a předseda Odboru rostlinolékařství RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. Při jednání se oba přestavitelé shodli na potřebnosti aplikovaného výzkumu a na nutnosti rychlého transferu výsledků do zemědělské a potravinářské praxe.

Zástupce ČAZV seznámil představitele firmy Agrofert se současnou situací v oblasti programové a ekonomické podpory zemědělského výzkumu a připravovaným resortním programem Komplexní udržitelné systémy.

Zástupce fy Agrofert podpořil nově připravený program Ministerstva zemědělství a vyjádřil zájem jako potenciální uživatel výsledků o aktivní příspěvek k formulaci příštích programových priorit a nevyloučil zapojení firmy do konkrétních výzkumných projektů.

Oba zástupci konstatovali zájem na další diskuzi a rozvíjení spolupráce nad konkrétními tématy. Výsledky schůzky se dohodli prezentovat formou této tiskové zprávy, které bude dána k dispozici zemědělskému odbornému tisku a ČTK.

Zpátky nahoru