skip to Main Content

Na webových stránkách NAZV (www.nazv.cz) v sekci „Pro partnery“ jsou zveřejněny výsledky hodnocení VaVaI 2010 – výzkumné organizace
– 3. etapa.

Výstupem z třetí etapy hodnocení jsou:

Tabulka č. 3 – výpis veškerých hodnocených výsledků zařazených do Hodnocení 2010, obsahující údaje podle Přílohy č. 3 Metodiky.

Tabulka č. 4 – výpis výsledků vyřazených z Hodnocení 2010 odbornými a poradními orgány RVVI, obsahující údaje Přílohy č. 3 Metodiky.Tato tabulka obsahuje veškeré vyřazené výsledky předané všemi poskytovateli.

Dle zveřejněných instrukcí – vyjádření RVVI – se k těmto tabulkám vyjádření nezasílá.

K vyjádření je určena pouze Tabulka č. 4 „poskytovatel“ (MZe), v sekci Pro partnery má soubor název H10e3MZeTab420100914.xls.

Zpátky nahoru