skip to Main Content

Rozvoj českého zemědělského výzkumu, infrastrukturní nástroje pro jeho podporu i aktivity akademie v oblasti vědeckých časopisů byly tématy plenárního zasedání členů České akademie zemědělských věd. Uskutečnilo se 7. 3. 2017  v aule Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Jednání se zúčastnili členové České akademie zemědělských věd  i  významní hosté,  zástupci senátu a poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied a představitelé výzkumných ústavů  a univerzit.

Vyhodnocení činnosti ČAZV v minulém roce a aktuální otázky zemědělského výzkumu v příštím období byly předmětem vystoupení předsedy ČAZV prof. Viléma Podrázského.

Hlavním tématem odborné části byla problematika „Rostlinolékařství a zdravé potraviny“.  Vedle úvodního referátu místopředsedy  ČAZV RNDr. Jana Nedělníka zazněly přednášky Ing. Martina Klanici, ústředního ředitele SZPI a prof. Františka Kocourka z VÚRV Praha.

V průběhu jednání byla předána ocenění ČAZV členům akademie, kteří se dlouhodobě významně podíleli na činnosti ČAZV a přispěli svojí prací k výsledkům výzkumu a k rozvoji vědního oboru, ve kterém působí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpátky nahoru