skip to Main Content

 

na jednání Předsednictva ČAZV, které se bude konat v úterý dne 7. března 2017 od 8,00 hod. v zasedací místnosti
rektorátu VFU Brno,  Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Pořad jednání:

  1. Zahájení
  2. Kontrola zápisu Předsednictva ze dne 7. února 2017
  3. Příprava jednání pléna ČAZV – V. Podrázský, CSc.
  4. Různé
  5. Závěr

 

Zpátky nahoru