skip to Main Content

 

Lhůty pro předání údajů do IS VaVaI 2.0 – RIV jsou pro rok sběru 2017 stanoveny pro poskytovatele do 31. 5. 2017 pro výsledky výzkumných organizací a do 8. 9. 2017 pro výsledky projektů, u nichž bylo ukončeno poskytování podpory.

Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2017

Manuál pro práci s VAVer

 

 

 

 

Zpátky nahoru