skip to Main Content

 

na jednání Předsednictva ČAZV, které se bude konat v úterý dne 4. dubna 2017 od 10,00 hod. ve Výzkumné stanici Opočno, Na Olivě 550 – (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště – Strnady)

  

Pořad jednání:

 1. Zahájení – prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
 2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva ze dne 7.3. 2017
 3. Průběh veřejných soutěží NAZV – program Země
  Ing. P. Adam, Ph.D.
 4. Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky na rok 2017
  Ing. P. Adam, Ph.D., prof. Ing. V. Podrázský, CSc., Ing. J. Budský
 5. Příprava a průběh voleb v odborech
  prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
 6. Upřesnění a schválení programu jednání Rady ČAZV dne 16.5. 2017 v Praze. Schválení dílčích zpráv o činnosti a návrhu úprav OJŘ
  všichni členové Předsednictva
 7. Vydavatelská činnost ČAZV, jednání VR, publikační činnost a zveřejnění výsledků výzkumu vůči veřejnosti
  všichni členové Předsednictva, doc. Ing. R. Vácha, Ph.D., RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 8. Řešení personálních otázek v sekretariátu ČAZV – vyhodnocení výběrového řízení na funkci tajemníka 
  prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
 9. Různé
 10. Závěr

Na jednání Předsednictva ČAZV naváže od 13,00 hod. rozšířené zasedání Předsednictva.

                                          

                                                                                             

 

Zpátky nahoru