skip to Main Content
            v úterý dne 1. prosince 2015 od 10,00 hod. v Modrém salonku, Slezská 7, Praha 2

 

      Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu jednání Předsednictva ze dne 10.11. 2015
 3. Výdaje na VaVaI kapitoly MZe, příprava nového programu Země, semináře pořádané MZe
  Ing. P. Adam, Ph.D.
 4. Příprava koncepce zemědělského výzkumu
  Ing. P. Adam, Ph.D., RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 5. Vydavatelská činnost ČAZV, plnění úkolů z rozšířeného zasedání Předsednictva
  Ing. R. Vácha, Ph.D., RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 6. Prezentace ČAZV vůči veřejnosti, publikace výsledků výzkumu 2015 – 2016, dohoda o spolupráci
  s týdeníkem Zemědělec –
  RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 7. Plán činnosti Předsednictva na rok 2016
  Ing. V. Podrázský, CSc.
 8. Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky na rok 2015 – pořádání soutěže
  Ing. P. Adam, Ph.D., prof. Ing. V. Podrázský, CSc., RNDr. J. Nedělník, Ph.D.
 9. Různé
 10. Závěr
Zpátky nahoru