skip to Main Content

P O Z V Á N K A

na rozšířené jednání Předsednictva ČAZV v gesci Odboru rostlinné výroby, které se bude konat

v úterý dne 10.11. 2015 od 13,00 hod. ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském Holovousy, s.r.o. Holovousy 129, 508 01 Hořice

na téma

OVOCNÁŘSKÝ VÝZKUMNÝ INSTITUT

Na jednání budou pozváni jako hosté zástupci PK ČR a AK ČR, ASZ ČR, MZe, představitelé VŠÚO Holovousy s.r.o.: Ing. J. Vácha, ředitel, Ing. Jiří Sedlák, Ph.D., junior researcher a členové Odboru rostlinné výroby ČAZV

       Pořad jednání:

  1. Zahájení – prof. Ing. V. Podrázský, CSc.
  2. Ovocnářský výzkumný institut – Ing. J. Vácha, ředitel VŠÚO Holovousy s.r.o.
  3. Strategie výzkumu ovocnářství – Ing. J. Sedlák, Ph.D., junior researcher VŠÚO Holovousy s.r.o.
  4. Prohlídka objektů centra s komentářem – odborná pracoviště, skleník, sklad ovoce
  5. Diskuse
  6. Ukončení jednání
  7. Závěr

      Více o tomto projektu, který bude dokončen v letošním roce na http://www.vsuo.cz/56/Projekt_OVI/             Předpokládaný konec jednání cca v 16,00 hod.

Zpátky nahoru