skip to Main Content

Dne 28. 6. 2022 světová databáze Web of Science (WoS) zveřejnila hodnoty citačních metrik za rok 2021. ČAZV má v databázi Web of Science (Core Collection) zařazeno celkem 10 ze svých 11 vydávaných vědeckých časopisů. Z toho 9 časopisů má přidělen Impakt faktor (IF).

U většiny časopisů ČAZV IF v roce 2021 vzrostl. Nejvyšší hodnoty IF dosáhl časopis Soil and Water Research – 2.685.

Pro hodnocení časopisů je však podstatné umístění v kvartilech (Q) příslušných kategorií WoS a zde si nejlépe vedou časopisy Agricultural Economics a časopis Plant, Soil and Environment.  Časopis Agricultural Economics nově postoupil do Q2 (IF 2.567, Q2 – kategorie Economics) a v Q2 z minulého roku pokračuje i časopis Plant, Soil and Environment (IF 2.328, Q2 – kategorie Agronomy). 

Pozitivní je také posun dvou časopisů z Q4 do Q3 příslušné kategorie – časopis Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (IF 1.304, Q3 – Agronomy, Q3 – Plant Sciences) a časopisu Horticultural Science (IF 1.192, Q3 – Horticulture).

Více informací o časopisech ČAZV a archivy článků najdete na: www.agriculturejournals.cz
Více informací o citačních metrikách WoS najdete na: https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/journal-citation-reports/

 

 

Zpátky nahoru