skip to Main Content

Zasedání redakční rady časopisu Plant, Soil and Environment se konalo dne 29. 06. 2022, a to formou videokonference. Editor časopisu prof. Ing. Václav Vaněk, CSc. a redaktorka časopisu hodnotili současný stav časopisu a udržení časopisu v druhém kvartilu v databázi Web of Science. Snahou je i nadále publikovat kvalitní vědecké publikace a udržet časopis v druhém kvartilu. Na závěr jednání předseda redakční rady poděkoval všem členům redakční rady za spolupráci a podporu časopisu.

Zpátky nahoru