skip to Main Content

Informace o návrhu nové metodiky vyhodnocení výsledků výzkumu na zasedání Rady České akademie zemědělských věd dne 14.5.2013 v Domě zemedělské osvety, Slezská 7, Praha 2 Financování české vědy a Metodika hodnocení výsledků

Zpátky nahoru