skip to Main Content

Dne 8. 11. 2022 se pod vedením editora prof. Dr. Ing. Františka Kumhály uskutečnilo mezinárodní online jednání redakční rady časopisu Research in Agricultural Engineering. V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu a možnosti jeho dalšího rozvoje, vývoj hodnoty Scimago Journal Rank (SJR), zařazení do kvartilu a další. Důležitým tématem byla také publikace tematicky zaměřených čísel časopisu a získání nových členů redakční rady.

 

Zpátky nahoru