skip to Main Content

Členové komise Strategického managementu lidských zdrojů v zemědělství (dále komise SMLZZ) diskutovali na svém jednání dne 7. 11. 2022 téma diverzity na pracovním trhu a nutnosti kontinuálního rozvoje lidských zdrojů s důrazem na demografické změny. Členové se shodli, že charakter trhu práce se po období COVID-19 rapidně změnil. Diverzita a její řízení včetně nastavení vhodných organizačních podmínek je důležitým strategickým krokem, a to nejenom v organizacích působících v odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství. Dále byly na jednání diskutovány současné možnosti společné projektové vědecko-výzkumné činnosti komise SMLZZ. Členové komise mj. v současné době aktivně podporují projekt Dětské zemědělské univerzity, kterou garantuje odbor OEŘSI ČAZV. 

Zpátky nahoru