skip to Main Content

Podzimní jednání redakční rady časopisu Research in Agriculture Engineering proběhlo dne 26. listopadu 2021, a to formou videokonference s mezinárodní účastí. Editor časopisu, prof. Ing. František Kumhála, Ph.D. se věnoval zejména přípravě tematického čísla časopisu. Nová redaktorka časopisu Ing. Petra Hovorková, Ph.D. seznámila členy redakční rady se stavem redakčního řízení článků a vývojem hodnoty SJR. Byly zmíněny možnosti zlepšení hodnocení časopisu pro další období s důrazem na úlohu redakční rady v této oblasti. Editor poděkoval členům redakční rady za spolupráci a podporu časopisu.

Zpátky nahoru