skip to Main Content

Zasedání redakční rady časopisu Plant, Soil and Environment se konalo dne 30. 11. 2021, a to formou videokonference. Editor časopisu, pan prof. Ing. Václav Vaněk, CSc. a redaktorka hodnotili současný stav časopisu a zařazení časopisu zpět do druhého kvartilu v databázi Web of Science. Redaktorka informovala o narůstajícím počtu citací. Snahou je i nadále publikovat kvalitní vědecké publikace a udržet časopis v druhém kvartilu. Na závěr jednání předseda redakční rady poděkoval všem členům redakční rady za spolupráci a podporu časopisu.

Zpátky nahoru