skip to Main Content

Podzimní jednání redakční rady časopisu Czech Journal of Food Sciences proběhlo dne 24. listopadu 2021 formou videokonference. Editorka časopisu prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. seznámila členy redakční rady s příznivým vývojem hodnoty impakt faktoru Web of Sience a konstatovala setrvání ve čtvrtém kvartilu. Účastníci jednání byli seznámeni s dalšími statistickými přehledy časopisu a stavem redakčního řízení článků. Byly navrženy možné akce k propagaci časopisu v roce 2022 a konstatováno, že je třeba i nadále vynakládat úsilí k zachování a zvyšování kvality časopisu. Editorka poděkovala členům redakční rady za spolupráci a podporu časopisu.

Zpátky nahoru