skip to Main Content

Od září letošního roku probíhá v Klatovech unikátní vzdělávací projekt pro malé nadšence přírody a zemědělství s názvem Dětská zemědělská akademie (DZA).  Děti z 3. – 5. tříd základních škol se vždy ve čtvrtek odpoledne potkávají v rámci zájmového kroužku a zábavnou a praktickou formou se seznamují s nejrůznějšími tématy zemědělství, farmaření, potravinářství a přírodních věd. Mladí studenti se již například podívali na mléčnou farmu, vyrobili si vlastní ovocný mošt nebo zasadili pšenici na políčku Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. Organizátorem DZA je obecně prospěšná společnost Úhlava. ČAZV podporuje vzdělávání mladé generace v oblasti zemědělských věd, a proto jako partner DZA zajišťuje na vybraná témata odborné lektory z řad svých členů.

O tématu „Farmářův poklad aneb půda základ života“ přijel do Klatov povídat Dr. Ing. Pavel Čermák z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze. Dětem osvětlil, co je to půda, jak vzniká, jaký je život v půdě, jaké jsou druhy půdy nebo jak o půdu v průběhu roku pečovat.

Minulý týden se tématu „Čas sklizně“ ujal Ing. Lubor Zelený z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousech. S dětmi si povídal o zrání ovoce, sklízení, skladování i zpracování ovoce. Nechyběla praktická ukázka moštování a sušení ovoce. Děti si samy ovoce nakrájely a usušily. Až na pár drobných říznutí se vše zvládlo a děti si vychutnaly svůj vlastní mošt.

ČAZV děkuje všem členům, kteří se do projektu zapojili jako odborní lektoři a předávají své cenné zkušenosti mladé generaci.

Průběh a fotografie z Dětské zemědělské akademie můžete sledovat na facebookové stránce Dětská zemědělská akademie Klatovy | Facebook.

 

Zpátky nahoru