skip to Main Content

 

Diskuse o budoucí společné zemědělské politice s komisařem Hoganem

Unie evropských zemědělských akademií (UEAA), jejímž členem a v současné době místopředsednickou organizací je i Česká akademie zemědělských věd, zorganizovala ve čtvrtek 28. 9. 2017 v sídle Evropské komise diskusi s komisařem Hoganem z DG AGRI k budoucí  Společné zemědělské politice po roce 2020 (SZP 2020+). Delegaci UEAA tvořili zástupci 12 evropských zemí. ČAZV representovali předseda Jan Nedělník a předseda odboru ekonomiky Tomáš Doucha. Komisaři Hoganovi byl představen souhrnný dokument UEAA The future of the CAP by the Steering Committee of the UEAA (viz. Annex 1) a v písemné podobě předány i pozice jednotlivých akademií, se zdůrazněním jejich nezávislosti na oficiálních vládních pozicích (viz. CAAS). Po představení souhrnného dokumentu navazovala reakce komisaře Hogana a další diskuse. Z odpovědí pana komisaře Hogana si dovolujeme vybrat některé jeho názory:

  • Souhrnný dokument UEAA je ve značném souladu s agendou DG AGRI.
  • Je nutno SZP 2020+ provázat s globálními cíli OSN a Pařížskou dohodou.
  • Je důležité najít co nejúčinnější implementační model k SZP 2020+ (delivery model).
  • K volatilitě cen je nutno využívat přímé platby jako „polštář“, na který navazují ostatní stabilizační opatření, s provázáním na již fungující tržní observatoř EU.
  • Králem na trhu je spotřebitel, který bude prosazovat „zdravý život“; nutno k tomu posílit tržní orientaci farmářů.
  • Nadále se EK legislativně zaměří na nekalé obchodní praktiky (UTP).
  • Certifikační systémy EU, prostřednictvím kterých se prosazuje evropské „kulturní potravinové dědictví“, jsou ve světě úspěšné.
  • Nutno zvýšit důraz na zemědělský výzkum a poradenské služby, a to i v rámci programů rozvoje venkova (RDP). Poroste význam vzájemné výměny znalostí.
  • Nutno podporovat menší farmy, protože větší farmy mají m. j. lepší vztahy k bankovním zdrojům. DG AGRI je dostatečně seznámen s argumentací české vládní pozice k zastropování přímých plateb pro velké podniky, jejichž existence má v ČR historické kořeny.

 

 

 

 

Zpátky nahoru