skip to Main Content

Dne 1. 11. 2022 se uskutečnilo zasedání předsednictva ČAZV v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty v Praze. Předsednictvo se v rámci jednání věnovalo řádné agendě spojené s přijímáním nových členů ČAZV, vydavatelské činnosti a přípravě akcí v nadcházejícím roce. Dále proběhla diskuse nad činnostmi Unie evropských zemědělských akademií, kde ČAZV aktivně působí, hodnocením výzkumu a výzkumných pracovníků a také přípravou akcí k příležitosti 100. výročí založení Akademie v roce 2024. Předsednictvo dále rozhodlo o zřízení nové Komise pro ekologické zemědělství, která bude působit v rámci Odboru rostlinné výroby ČAZV a budou zde zapojeni členové ČAZV ze všech svých odborů i odborníci mimo členskou základnu ČAZV.
Další zasedání předsednictva ČAZV je plánováno na 6. 12. 2022 v Praze.

Po zasedání předsednictva následovalo pracovní setkání předsednictva ČAZV a zástupců Ministerstva zemědělství s řediteli výzkumných organizací v resortu zemědělství, které se konalo ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty. Úvodní slovo pronesl předseda předsednictva ČAZV, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., a náměstek pro rízení Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání Ministerstva zemědělství, Ing. Petr Jílek, kteří přivítali všechny účastníky jednání. Účelem setkání bylo navázat na setkání z června 2022 a pokračovat v diskusi nad tématy, která jsou společná všem výzkumným organizacím v resortu zemědělství, jako je implementace Metodiky 17+ na resortní úrovni, zkušenosti a názory na hodnocení panelem expertů, proces hodnocení DKRVO, příprava programu Země II, ale také názory na aktuální ekonomickou situaci, sdílení zkušeností např. s nákupem energií apod. Účastníci setkání se shodli na důležitosti těchto společných setkání a vyjádřili chuť nad uspořádáním dalšího jednání v roce 2023.

Zpátky nahoru