skip to Main Content

V novém čísle časopisu Zemědělská škola č. 2 (říjen 2022, roč. 85) vyšel článek o literární soutěži ČAZV pro žáky základních a středních škol na zemědělská témata. Článek si můžete přečíst na stranách 37-39.

Aktuální 5. ročník literární soutěže ČAZV právě probíhá a žáci mohou své literární práce přihlašovat až do 31. 1. 2022. Témata letošního ročníku a podrobnosti k soutěži naleznete zde >>

Minulý 4. ročník literární soutěže byl slavnostně ukončen a vyhlášen 15. 6. 2022 ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze. Během slavnostního setkání žáků, rodičů, pedagogů a partnerů soutěže byly oceněny nejlepší práce v každé ze dvou kategorií. Jména vítězů a fotografie z akce si můžete prohlédnout zde >>

 

Zpátky nahoru