skip to Main Content

Dne 9. 11. 2023 byly časopisy ČAZV prezentovány na mezinárodní konferenci „Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů“, která probíhá ve dnech 9-10. 11. 2023 v prostorách brněnského hotelu Avanti. Hlavním organizátorem konference je Výzkumný ústav pícninářským, spol. s.r.o. Troubsko a Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Troubsko ve spolupráci s Odborem rostlinolékařství ČAZV, Pícninářskou komisí Odboru rostlinné výroby ČAZV a Agrární komorou České republiky.

Hlavními tématy konference, které se účastní řada odborníků z České republiky i ze Slovenska jsou oblasti: šlechtění rostlin, rostlinolékařství, technologie pěstování plodin, půda a ekologie a kvalita a zpracování produkce.

ČAZV na této konferenci prezentovala časopisy zaměřené na šlechtění, pěstování a ochranu polních a zahradnických plodin: Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (CJGPB), Horticultural Science (HORTSCI), Plant Protection Science (PPS) a Plant, Soil and Environment (PSE).

Více informací o konferenci najdete zde.

Ředitelka ČAZV děkuje za spolupráci při organizaci akce a redaktorce Ing. Evě Karské za osobní účast a propagaci časopisů.

Webové stránky časopisů:

Zpátky nahoru