skip to Main Content

Redakční rada časopisu Journal of Forest Science se konala dne 16. 6. 2021 formou videokonference. Díky tomu se zasedání redakční rady mohlo již podruhé konat v anglickém jazyce za mezinárodní účasti. Editor časopisu, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. seznámil členy redakční rady se současným vývojem časopisu – s počtem a stavem manuskriptů v recenzním řízení a vývojem citačních indexů. Cílem časopisu je nadále publikovat kvalitní vědecké články, zlepšit svou citovanost a směřovat k získání Impakt Faktoru. Závěrem jednání editor poděkoval členům redakční rady za podporu časopisu a za spolupráci.

Zpátky nahoru