skip to Main Content

Dne 18. června 2021 se pod vedením editora, prof. Ing. Josefa Kozáka, DrSc., Dr.h.c., uskutečnilo online jednání redakční rady časopisu Soil and Water Research. V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu, tematická vyváženost publikovaných prací, vývoj hodnoty impakt faktoru a další. Důležitým tématem bylo získávání kvalitních vědeckých publikací pro časopis a s tím související zvýšení jeho citovanosti, především v databázi Web of Science.

Zpátky nahoru