skip to Main Content

První letošní jednání redakční rady časopisu Horticultural Science (HORTSCI) se uskutečnilo dne 10. 6. 2021 formou videokonference. Redaktorka časopisu seznámila přítomné členy redakční rady a hosty se statistikou vydávání časopisu a jeho aktuálními bibliometrickými údaji. Členové redakční rady byli seznámeni s odstoupením dvou členů redakční rady na vlastní žádost, zároveň jim byli představeni dva noví kandidáti na členství v redakční radě. Editor časopisu přítomné seznámil se záměrem přípravy Review pro časopis na téma pěstování třešní. Vzhledem k velkému rozsahu článku zvažuje rozdělení Review na dva samostatné články. Editor poděkoval členům redakční rady za spolupráci a podporu časopisu. Další jednání redakční rady je plánováno na listopad 2021.

Zpátky nahoru