skip to Main Content

Jednání redakční rady časopisu Veterinární Medicína se uskutečnilo 26. května 2021 formou videokonference. Šéfeditorka časopisu, prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc. a členové redakční rady vedli diskuzi o aktuálním vývoji časopisu a předložili návrhy týkající se kvality časopisu, směru dalšího vývoje, odpovědnosti jednotlivých členů apod. Proběhla intenzivní diskuze, která vyústila v řadu konstruktivních návrhů ohledně dalšího vývoje časopisu. Předsedkyně redakční rady ocenila podporu všech osob zapojených do budoucích inovací v rámci časopisu a do jeho dalšího rozvoje.

Zpátky nahoru