skip to Main Content

Západní Evropa investuje do výzkumu a vývoje nových biologických řešení. Zůstane Česká republika pozadu?

V těchto dnech je finalizován návrh střednědobého výhledu rozpočtu na vědu a výzkum. Vládní rada pro výzkum, vývoj a inovace vždy do konce května předkládá vládě svou představu o budoucí výši veřejných prostředků investovaných do výzkumu v naší republice. Je zřejmé, že současná covidová situace příliš nenahrává možnostem zvyšování disponibilních prostředků z národního rozpočtu, přesto bychom rádi za Českou akademii zemědělských věd podpořili snahu RVVI a jednotlivých resortů odpovídajících za výzkum, o minimálně udržení současného rozpočtu. Chceme podpořit nesouhlas RVVI se snahou Ministerstva financí ČR o snižování rozpočtu na výzkum a vývoj, který vyjádřili v rozhovoru uveřejněném na www.vyzkum.cz místopředsedové RVVI Pavel Baran a Vladimír Mařík. 

Ačkoli oceňujeme snahu současné vlády, která za dobu svého mandátu zvýšila rozpočet na výzkum a vývoj, nemůžeme souhlasit s potenciálním snižováním veřejných zdrojů pro výzkum. Je nutné si uvědomit, že bez nových řešení, produktových a procesních inovací se jen velmi těžko budeme dostávat na srovnatelnou úroveň se západní Evropou, která v nastartování ekonomiky po COVID-19 a transformaci k udržitelnému způsobu hospodaření spatřuje velkou příležitost.

Pokud má mít Česká republika šanci do blízkého budoucna být více konkurenceschopná a vypořádat se s následky pandemie, bez rychlých a efektivních výzkumných a inovačních vstupů to nepůjde. Ze spolupráce s partnery z podnikatelské sféry je zřejmé, jak jsou výsledky aplikovaného výzkumu – nové odrůdy, postupy, technologie pro zemědělskou praxi důležité. Jsou také více než dříve připraveni investovat do aplikovaného výzkumu soukromé peníze. Ze statistik jasně vyplývá, že soukromé zdroje převažují nad těmi veřejnými. Je také zřejmé, že veřejné zdroje jsou výraznou motivací pro soukromé investice. A proto by bylo velmi nešťastné, kdyby veřejné prostředky stagnovaly či dokonce klesaly.

V posledním čísle prestižního časopisu European Seeds je přehled TOP inovativních odrůd z celé Evropy. Česká republika je zastoupena hned několika odrůdami, což dokládá velmi kvalitní genetický výzkum a jeho aplikace do šlechtitelské praxe. Takové inovace zemědělská praxe právě teď při nutnosti adaptace na klimatické změny potřebuje. Pokud by docházelo ke krácení veřejných prostředků do výzkumu, hrozí, že se nejen celý inovační řetězec zadrhne, ale bude to mít negativní dopady na celou národní ekonomiku.

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
předseda předsednictva ČAZV

 

Celé prohlášení je dostupné zde >>

Zpátky nahoru