skip to Main Content

Dne 14. prosince 2023 se pod vedením editora, pana profesora Františka Kumhály, uskutečnilo mezinárodní online jednání redakční rady časopisu Research in Agricultural Engineering (RAE). V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu a možnosti jeho dalšího rozvoje, vývoj hodnoty Scimago Journal Rank (SJR), zařazení do kvartilu, možnost přípravy dalšího tématického čísla a jiné. Důležitým tématem byla příprava zaslání žádosti do databáze Web of Science. V této souvislosti se diskutovala především aktivita členů redakční rady. V roce 2024 bude mít časopis výročí 70 let. Závěrem jednání předseda redakční rady poděkoval všem za spolupráci, podporu časopisu a popřál všem krásné svátky. Další jednání redakční rady je naplánováno cca na přelom května a června 2024.

Více o časopise RAE najdete na https://rae.agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru