skip to Main Content

Redakční rada časopisu Veterinární Medicína (VETMED) se sešla 14. prosince 2023 na dynamickém online setkání pod vedením naší šéfredaktorky, profesorky Dagmar Zendulkové. Zasedání bylo zaměřeno na diskusi o budoucím rozvoji časopisu a potenciálních směrech vývoje.

Během setkání proběhla diskuse zaměřená na různé strategie, jak zlepšit obsah časopisu, zapojení zúčastněních osob a celkový dosah. Rada se ponořila do návrhů inovativních přístupů k přizpůsobení se vyvíjejícímu se prostředí médií a čtenářských preferencí s cílem posunout Veterinární Medicínu do čela pokroku v oboru.

Se závazkem udržovat nejvyšší standardy kvality a relevance redakční rada prozkoumala slibné příležitosti pro růst a expanzi v různých segmentech redakční práce.

Šéfredaktorka vyjádřila poděkování členům redakční rady za jejich neocenitelné příspěvky a neochvějnou podporu.

Web časopisu: https://vetmed.agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru