skip to Main Content

Dne 13. 12. 2023 se uskutečnilo jednání redakční rady časopisu Horticultural Science, které proběhlo online formou. Jednání zahájil předseda redakční rady Ing. Jan Blažek, CSc. V rámci jednání byla diskutována aktuální situace časopisu, možnosti jeho dalšího rozvoje a bibliometrické údaje za rok 2023. Bylo konstatováno, že o časopis je mezi autory stále velký zájem a článků pro publikaci dalších čísel časopisu je dostatek. Plánováno je další rozšiřování členské základny redakční rady, především o zahraniční odborníky. Předseda redakční rady poděkoval členům redakční rady za práci pro časopis a také za jeho propagaci na lokálních i mezinárodních oborových akcích.

Předseda redakční rady Ing. Jan Blažek oznámil ukončení své činnosti v roli editora časopisu ke konci roku 2023. Česká akademie zemědělských věd děkuje tímto Ing. Blažkovi za jeho dlouholetou obětavou práci pro časopis Horticultural Science. Novým předsedou redakční rady od roku 2024 bude prof. Dr. Ing. Boris Krška.

Více informací o časopisu najdete na: https://hortsci.agriculturejournals.cz

Zpátky nahoru