skip to Main Content

Již 23. 9. 2021 startuje unikátní projekt obecně prospěšné společnosti Úhlava s názvem Dětská zemědělská akademie (DZA). Zábavně-vzdělávací projekt pro děti 3. – 5. tříd základních škol se koná pod záštitou České zemědělské univerzity (ČZU), ve spolupráci s ČAZV, střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech (SŠZP) a za podpory Plzeňského kraje.

Jedná se o zážitkovou formu odpoledního kroužku pro děti a mládež, a to na bázi pravidelných týdenních setkání. Každý týden je věnovaný jinému tématu, kterými děti provedou zkušení lektoři a odborníci z praxe napříč všemi obory zemědělství, potravinářství a životního prostředí. Děti budou aktivně zapojeni do výuky a chybět nebudou praktické ukázky, ochutnávky, pokusy, bádání nebo exkurze na farmy a do exteriérů. Cílem je seznámit děti populárně-naučnou formou s problematikou zemědělství a životního prostředí a ukázat jim prakticky cestu potravin až na náš stůl.

ČAZV jako partner projektu zajišťuje lektory z řad svých členů na vybraná témata jako například nauka o půdě, proces a čas sklizně vybraných plodin, včelařství, speciální hospodářské plodiny, marketing v zemědělství, využití moderních technologií na farmě, brambory od A do Z nebo funkce lesa a lesní ekosystémy. Věříme, že setkání s praxí a realitou v zemědělské výrobě ukáže dětem cestu, jak správně hospodařit a vážit si přírody kolem nás.

Dětská zemědělská akademie je určena všem zvídavým dětem. Setkání budou probíhat vždy ve čtvrtek každý týden od 15 hod. v Klatovech. Více informací, přihlášku a kontakt naleznete na stránkách obecně prospěšné společnosti Úhlava zde >>

 

Zpátky nahoru