skip to Main Content

Dne 22. listopadu 2023 proběhlo jednání redakční rady časopisu Czech Journal of Food Sciences (CJFS) v prostorách VŠCHT Praha. Editorka časopisu a předsedkyně redakční rady prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. a redaktorka Ing. Marta Stárová, Ph.D. seznámily zúčastněné se současnou situací časopisu, s hodnotícími ukazateli a redakčními procesy. Bylo konstatováno, že jednotlivá čísla časopisu vycházejí v termínu a v přiměřeném rozsahu. Je třeba i nadále dávat důraz na kvalitu rukopisů. Předsedkyně poděkovala všem spolupracovníkům a aktivním členům redakční rady za obětavou práci pro časopis a jeho propagaci na vědeckých konferencích a workshopech.

Vše o časopisu CJFS najdete na https://cjfs.agriculturejournals.cz/ 

 

Zpátky nahoru