skip to Main Content

Časopis Veterinární Medicína (VETMED) úspěšně splnil kritéria vědecké a technické kvality a byl indexován ve významné medicínské databázi PubMed Central® (PMC) provozované National Library of Medicine (NIH/NLM) při U.S. National Institutes of Health.

Články z Veterinární Medicíny budou nyní dostupné dalším tisícům vědců, studentů a vyučujících z celého světa. Databázi v roce 2023 navštěvuje 3.8 milionů uživatelů týdně (zdroj).

Články z časopisu Veterinární Medicína v PMC najdete na adrese: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/4436/

Česká akademie zemědělských věd, vydavatel časopisu Veterinární Medicína děkuje všem členům redakční rady za jejich vytrvalou práci pro časopis, autorům za kvalitní články a recenzentům za důkladné posudky.

Časopis Veterinární Medicína vychází od roku 1956, je publikován v anglickém jazyce a indexován v řadě významných světových databázích – Web of Science, Scopus, Google Scholar, DOAJ, …

Web časopisu: https://vetmed.agriculturejournals.cz/

Zpátky nahoru