skip to Main Content

Ve středu dne 13. 12. 2023 se na ČAZV v Domě zemědělské osvěty na Praze 2 sešli zástupci odboru ekonomiky, řízení, sociologie a managementu ČAZV (OEŘSI) a oboru ekonomiky a managementu SAPV (OEM), kteří společně spolupracují na mezinárodních projektech v souladu s memorandem o spolupráci uzavřeném v roce 2022. Spolupráce byla navázána mimo jiné na společné projekty členů obou akademií v oblasti ekonomie a managementu. Tým pod vedení doc. Beresecké realizoval v Modrém salónku workshop v problematice „Odmedzenia a limity metód merania výkonnosti v miestnej samospráve – problém heterogenity poskytovania služieb“ a byly prezentovány částečné výsledky. Dále byly diskutovány možnosti budoucí spolupráce na navazujících projektech, např. způsoby sdílení výsledků.

Během workshopu byly propagovány časopisy ČAZV s důrazem na časopis Agricultural Economics, jejímž odborným garantem a zároveň editorem časopisu je předseda OEŘSI prof. Čechura. Ředitelka ČAZV Dr. Urbancová přivítala hosty ze Slovenské republiky a představila všem zúčastněným současné aktivity OEŘSI i samotné ČAZV. Byly projednávány možnosti dalších konferencí pod hlavičkou 100 let výročí založení Československé akademie zemědělské a jejích nástupnických organizací.

Ředitelka ČAZV děkuje všem zúčastněným, členům OEŘSI a zaměstnancům ČAZV za organizaci této přínosné akce.

Zpráva o konání workshopu je také na webu Katedry marketingové komunikace UCM v Trnavě: FMK na ČAZV v Prahe dohadovala možnosti spolupráce.

 

Zpátky nahoru