skip to Main Content
    ISSN 1214-1178 (Print) Mezinárodní recenzovaný časopis vydávaný Českou akademií zemědělských věd a financovaný Ministerstvem zemědělství ČR. Publikován od roku 1955 (do roku 2002 pod názvem Rostlinná výroba)
ISSN 1805-9368 (On-line)

PSE 2015 obálka 1 s

 

 

Impakt faktor (Web of Science, 2015): 1.039
SJR (SCOPUS, 2015): 0,641 Q2 (Soil Science)

  •  Mezinárodní redakční rada časopisu   
  •  Předseda redakční rady: prof. Ing. Václav Vaněk, CSc.
  •  Redaktorka: Mgr. Kateřina Součková
  •  Periodicita: měsíčník 
  •  Časopis je publikován v angličtině

Zaměření: časopis uveřejňuje původní vědecké práce, review, krátká sdělení z oblasti pěstování rostlin, tvorba výnosů plodin, kvalita jejich produktů, semenářství, fyziologie rostlin, agrochemie, pedologie, mikrobiologie, meliorace a agroekologie

Abstrakty: ISI Web of KnowledgeSM, Web of Science®, Science Citation Index Expanded®, Agricola, Agrindex of AGRIS/FAO databáze, AGRIS International, CAB Abstracts, Current Contents®/Agriculture, Biology and Environmental Sciences, Czech Agricultural and Food Bibliography, Food Science and Technology Abstracts, SCOPUS, TOXLINE Plus

  Web a archiv čísel: http://www.agriculturejournals.cz/web/pse.htm
  Kontakt: pse@cazv.cz

 

Zpátky nahoru