skip to Main Content

Dne 8. 1. 2019 se v modrém salónku Domu zemědělské osvěty v Praze konalo jednání předsednictva ČAZV. Zasedání bylo věnováno především plánovaným akcím v novém roce, strategii k rozšiřování a stabilizaci členské základny či vydavatelské činnosti akademie.

V rámci jednání byla věnována pozornost organizaci Pléna ČAZV, přípravě setkání předsednictva se Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny ČR a oslavě 95 let od založení akademie, které připadá právě na rok 2019. Předsednictvo se dále věnovalo metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a možnostem dalšího rozvoje akademie.

Zpátky nahoru