skip to Main Content

Dne 7. 1. 2019 přijala ČAZV delegaci pěti zástupců Ministerstva zemědělství a venkova z oblasti Jiangsu v Číně. Jednání se uskutečnilo v modrém salónku Domu zemědělské osvěty v Praze, kde delegaci přivítala ředitelka ČAZV Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Vedení odborné části jednání se za ČAZV ujal místopředseda prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. Problematiku rostlinné výroby prezentoval prof. Ing. Josef Soukup, CSc. vedoucí katedry agroekologie a rostlinné výroby z ČZU v Praze a za odbor živočišné výroby ČAZV vystoupil se svou prezentací Ing. Miroslav Rozkot, CSc.

Témata jednání byla zaměřena především na ekologické zemědělské produkty, způsoby zvýšení produktivity a efektivity práce v zemědělství či spolupráci v oblasti rozvoje moderních zemědělských technologií. Dvouhodinové jednání bylo oběma stranami velmi pozitivně hodnoceno.

 

Zpátky nahoru