skip to Main Content

Ve středu 19. 6. 2024 odpoledne proběhlo ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze slavnostní vyhlášení 6. ročníku literární soutěže na zemědělská témata pro žáky mateřských, základních a středních škol, kterou pořádá ČAZV.  Slavnostního setkání se zúčastnili vybraní autoři a autorky spolu se svými rodiči, kamarády i pedagogy a také řada významných hostů.

Úvodní slovo pronesla ředitelka ČAZV Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA která poděkovala všem zúčastněným za jejich zájem o tvůrčí psaní a témata spojená s naším zemědělstvím a přírodou. Podpora a osvěta mladé generace napříč všemi obory zemědělství je jedním z hlavních cílů aktivit ČAZV. Ředitelka poděkovala také za záštitu, kterou soutěži poskytl ministr zemědělství Marek Výborný a za patronát místostarostky Prahy 6 pro oblast školství Ing. Mariany Čapkové, MBA. Zmínila i partnerství a spolupráci Národního zemědělského muzea (NZM) a Knihovny Antonína Švehly (KAŠ) v rámci soutěže.

Zúčastněné osobně pozdravila místostarostka Prahy 6 pro oblast školství a investic ve školství Ing. Mariana Čapková, MBA. Ocenila zájem mladých žáků a studentů věnovat se tvůrčí činnosti a psaní na témata spojená se zemědělstvím a přírodou. Poděkovala také všem rodičům a pedagogům za jejich práci a projevila radost ze zapojení mateřských a základních škol z Prahy 6 do soutěže.  

Zástupkyně Ministerstva zemědělství ČR, Ing. Jana Pastrňáková z Odboru precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání vyjádřila potěšení ze spolupráce v rámci soutěže a popřála všem mladým studentům mnoho úspěchů v dalším studiu i šťastnou ruku při výběru budoucího povolání.

K zúčastněným pronesl řeč i předseda Vydavatelské rady ČAZV a člen předsednictva ČAZV prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., který představil vydavatelskou činnost ČAZV, vyzdvihl význam vědy a výzkumu v zemědělství a motivoval zúčastněné k dalšímu studiu a psaní.  

Vyhlášení se osobně zúčastnil i generální ředitel NZM, Ing. Zdeněk Novák, který ve svém projevu zmínil krásné propojení vědy a umění v rámci literární soutěže. Vyjádřil také své dojetí při čtení literárních prací, které byly plné krásných emocí a dětského pohledu na svět kolem nás.

Koordinátorka soutěže Ing. Vendula Prjachová, MBA shrnula průběh 6. ročníku soutěže a představila speciální číslo časopisu „České zemědělství pohledem žáků VI“, které obsahuje 30 vybraných literárních prací a 26 obrázků žáků mateřských škol.

Celkem bylo do soutěže přihlášeno 132 literárních prací a 67 obrázků. Soutěž letos nabízela tři kategorie a tři témata. V rámci nové kategorie žáků mateřských škol mohly děti tvořit a přihlašovat obrázky a výtvarné práce na téma „Nakresli velblouda“, což souvisí s letošním Mezinárodním rokem velbloudovitých zvířat, který vyhlásila OSN. V kategorii žáků základních škol psali žáci literární práce na téma „Čas sklizně“ a v kategorii žáků středních škol přihlašovali žáci literární práce na téma „Naše krajina a zemědělství dnes a před 100 lety“. Toto téma souvisí s letošním výročí 100 let od založení ČAZV, resp. Československé akademie zemědělské (ČAZ) v roce 1924.

Práce anonymně posuzovala hodnoticí komise složená z 11 členů z řad zaměstnanců ČAZV, členů ČAZV, partnerů soutěže i nezávislých čtenářů. Dle součtu bodového hodnocení bylo k publikaci v časopise vybráno 30 literárních prací s nejvíce body a zároveň z bodového hodnocení vzešly vítězné tři práce v kategorii žáků základních a středních škol. Každý ze členů komise navíc vybral 5 obrázků dětí z mateřských škol dle své preference. V časopise tak najdete celkem 26 obrázků, které komise společně vybrala.

Nejdůležitější částí programu slavnostního vyhlášení bylo předání diplomů a vyhlášení vítězů soutěže. Pro všech 30 vybraných autorů, jejichž články jsou publikovány v časopise, byl připraven diplom, časopisy a mnoho věcných odměn a dárků, které dětem věnovala ČAZV, NZM, Knihovna KAŠ a Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Přítomní autoři a autorky převzali postupně diplom a ceny z rukou hostů. Vítězové v každé kategorii byli slavnostně vyhlášeni, a navíc odměněni skleněnou medailí ČAZV. A kdo tedy letošní ročník literární soutěže vyhrál?

Jako nejlepší byly v rámci kategorie žáků základních škol vybrány a oceněny práce těchto autorů:

  1. místo: Karolína Hana Kováčová – ZŠ Radomyšl
  2. místo: Miroslav Včelař – ZŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6
  3. místo: Karolína Špůrová – ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem

V kategorii žáků středních školy byly jako nejlepší vybrány a oceněny práce těchto autorů:

  1. místo: David Seltenreich – Gymnázium Budějovická, Praha 4
  2. místo: Roman Skalický – SŠ sociální péče a služeb, Zábřeh
  3. místo: Eliška Dvořáková – VOŠ a SOŠ Březnice

Vítězným autorům a autorkám srdečně gratulujeme.

Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili nebo ji podpořili. Velké poděkování patří také rodičům a pedagogům.

Ředitelka ČAZV děkuje členům hodnoticí komise za jejich práci a děkuje také za zapojení a podporu soutěže ze strany předsednictva ČAZV a Vydavatelské rady ČAZV.

Vybrané a oceněné literární příspěvky a obrázky najdete k přečtení a prohlédnutí ve speciálním čísle časopisu České zemědělství pohledem žáků VI“ zde >>

Obrázky a výtvarné práce žáků mateřských škol na téma „Nakresli velblouda“ si můžete prohlédnout v galerii zde >>

 

   

                               

Zpátky nahoru