skip to Main Content

 

Možnost spolupráce Akademie věd České republiky a České akademie zemědělských věd

Podpora kvalitního výzkumu bylo jedno z témat jednání dvou akademií věd.

Setkání proběhlo v pátek 22. září 2017 v Domě zemědělské osvěty, díla architekta Josefa Gočára z roku 1926. Připomeňme, že podnět
k výstavbě dala Česká akademie zemědělská.

Schůzky se zúčastnila předsedkyně AV ČR paní prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předseda ČAZV pan RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.,
ředitelka Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe paní Ing. Pavlína Adam, Ph.D. a tajemnice ČAZV paní Ing. Hana Urbancová, Ph.D.  

Zástupci organizací hovořili o možnostech spolupráce obou akademií, o společných prioritách
a budoucích krocích v rozvoji vědy a výzkumu v České republice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavlína Adam, Ph.D, prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

Zpátky nahoru