skip to Main Content


Tajemník České akademie zemědělských věd 1993 – 2017

Dlouholetý odborný pracovník v zemědělství, s bohatou provozní praxí. Od roku 1979 se věnoval ekonomicko-analytickým koncepčním otázkám v rámci bývalého Ústavu pro vědecké soustavy hospodaření.

Od roku 1986 pracoval v Československé akademii zemědělských věd v oblasti zpracovávání prognostických podkladů pro zaměření zemědělské výroby s ohledem na možné využití nových technologií včetně zavádění výsledků výzkumu do praxe.

V roce 1993 byl jmenován ministrem zemědělství ČR do funkce tajemníka, kterou vykonával celých 24 let až do roku 2017. Během působení ve funkci tajemníka své bohaté znalosti a zkušenosti věnoval rozvoji České akademie zemědělských věd, kde se velkou měrou zasloužil o její rozvoj a formování, především vstupem České akademie zemědělských věd do Unie evropských zemědělských akademií, navázáním spolupráce se zahraničními zemědělskými akademiemi a zvýšením významu recenzovaných vědeckých časopisů vydávaných Českou akademií zemědělských věd v anglickém jazyce.

 

 

 

 

 

 

 

Zpátky nahoru