skip to Main Content

ČAZV je vydavatelem 11 vědeckých časopisů, zaměřených na hlavní obory zemědělských věd. Z těchto časopisů je 9 zařazeno do databáze WoS a podle AIS jsou hodnoceny v kategoriích Q3 a Q4, přičemž většina z nich má IF (v některých časopisech v posledních letech s rostoucími hodnotami IF, často od nuly). Jedná se o časopisy, ve kterých jsou publikovány převážně výsledky aplikovaného výzkumu v zemědělských, lesnických a potravinářských oborech. Publikované výsledky výzkumu mají v řadě případů význam pro lokální podmínky ČR nebo Evropy. V časopisech jsou v relativně vysokém zastoupení publikovány výsledky výzkumných organizací podporované z institucionální prostředků, jejichž poskytovatel je MZe a z účelových prostředků. Je pozitivní, že výsledky českého výzkumu jsou ve vysokém podílu publikovány v těchto časopisech. Chybný výklad Metodiky 17+ a jeho implementace k nadhodnocování významu bibliometrických údajů při hodnocení výsledků výzkumu se promítá do strategie vydavatelské činnosti ČAZV. Toto prohlášení předsednictva ČAZV by mělo zabránit trendu snižování podílu výsledků českých autorů v časopisech vydávaných ČAZV a podpořit uchování a zvýšení kvality těchto časopisů.

Celé prohlášení předsednictva ČAZV k podpoře publikování výsledků výzkumu v oboru zemědělských věd (Ford 4) v časopisech v databázi WoS je dostupné zde >>

 

Zpátky nahoru