skip to Main Content

Vědecký časopis Czech Journal of Animal Science byl dne 9. 11. 2022 prezentován na odborném semináři s názvem „Věda o hospodářských zvířatech v Čechách a na Moravě“, který pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi. Ředitelka ČAZV děkuje Ing. Ludmile Zavadilové, CSc. za iniciativu a osobní prezentaci časopisu na tomto semináři. Účastníci semináře měli dále k dispozici také propagační materiály a výtisky časopisu, o které byl velký zájem.

 

Zpátky nahoru