skip to Main Content

Dne 9. listopadu 2022 proběhlo jednání redakční rady časopisu Czech Journal of Food Sciences (CJFS) v prostorách VŠCHT Praha.  Editorka časopisu a předsedkyně redakční rady prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. a redaktorka Ing. Marta Stárová, Ph.D. seznámily zúčastněné se současnou situací časopisu, s hodnotícími ukazateli a redakčními procesy. Členové redakční rady v rámci jednání diskutovali nad možnostmi zvýšení citovanosti článků pro dosažení vyššího kvartilu, tedy vyšší prestiže časopisu. Editorka časopisu poděkovala aktivním členům redakční rady za práci pro časopis.

Zpátky nahoru