skip to Main Content

V souladu s dokumentem „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)“ byl zveřejněn postup pro předávání údajů o smluvním výzkumu (dále jen „Postup“). Je k dispozici upravená verze aplikace Vklap, která umožní vyplnit potřebné údaje v předepsaném formátu a strukturním uspořádáním (nabídka SOUBOR – NOVÝ – SMV). Dodávky dat v dodavatelské struktuře SMV14 je možné předávat pouze prostřednictvím poskytovatele institucionální podpory. Prostudujte podrobně, prosím, přiložený Postup.

Dodávka dat musí být dodána poskytovateli (MZe) ve formátu XML, ve struktuře platné pro rok 2014 a po kontrole zpřístupněnou webovou kontrolní službou. Nutnou součástí každé dodávky dat o smluvním výzkumu je Průvodka dodávky dat o smluvním výzkumu vytvořená kontrolní službou, doplněná a podepsaná zodpovědnou osobou, které je oprávněna jednat jménem předkladatele.

Jsou přijímány pouze dodávky dat, které jsou zkontrolovány aktuální verzí webové kontrolní služby bez chybového nálezu.

Na smluvní výzkum musí být navázán alespoň jeden výsledek vykázaný v RIV, který v jeho rámci vznikl, s rokem uplatnění 2013 nebo 2014 (podrobněji v Postupu na str. 4). Není-li takový, dodávka dat o smluvním výzkumu se nepředává.

Dodávku dat dle výše uvedeného, včetně naskenovaných podepsaných průvodek, zašlete elektronicky na adresu jan.budsky@mze.cz nejpozději 3. září 2014.

V případě že vaše organizace nebude předávat dodávku dat o smluvním výzkumu, informujte nás, prosím, o této skutečnosti na výše uvedené el. adrese.

S případnými dotazy se obracejte na Ing. Jana Budského, tel. 2 2181 3026.


Postup předávání

Zpátky nahoru