skip to Main Content

Dne 6. 10. 2020 se konalo jednání předsednictva ČAZV. Z důvodu trvání nouzového stavu a s tím souvisejících vládních opatření se jednání předsednictva konalo prostřednictvím videokonference. Hostem jednání byl Mgr. Jan Radoš, který zde reprezentoval MZe a části jednání se v souvislosti s žádostí o zřízení nového odboru ČAZV zúčastnil také PhDr. Pavel Douša, Ph.D., náměstek generální ředitele Národního zemědělského muzea. Předsednictvo se mimo řádné agendy věnovalo především přípravě Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na období 2023+, kterou zaštiťuje a garantuje ČAZV. Dále se předsednictvo věnovalo návrhu na zřízení nového odboru ČAZV s názvem Odbor agrárních dějin ČAZV. Všichni členové předsednictva se zřízením nového odboru souhlasili a jejich doporučení tak bude předáno ke zhodnocení na MZe. Členové předsednictva na závěr také diskutovali nad průběhem voleb v roce 2021, kdy budou voleni členové výborů odborů, předsedové odborů a tím členové předsednictva a také předseda s místopředsedou ČAZV. Další jednání předsednictva se bude konat dne 3. 11. 2020.

Zpátky nahoru