skip to Main Content

V aule Mendelovy univerzity v Brně se uskutečnilo dne 9. 5. 2023 plenární zasedání členů ČAZV za účasti zástupců ministerstva,  výzkumných organizací, univerzit a významných partnerských institucí. Na úvod plenárního zasedání zazněla česká hymna a také znělka Akademie.

Programem plenárního zasedání prováděl účastníky místopředseda předsednictva ČAZV, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. Následně ve svém vystoupení předseda předsednictva ČAZV, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., shrnul činnost akademie v uplynulém období, informoval o činnosti předsednictva a shrnul významné výsledky jednotlivých odborů ČAZV (prezentace je k náhledu zde >>). Následně vystoupil předseda Vydavatelské rady ČAZV, prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., který shrnul hlavní činnosti Vydavatelské rady a informoval o novém redakčním systému ACTAVIA.

Významnými hosty plenárního zasedání byli rektor Mendelovy univerzity prof. Dr. Ing. Jan Mareš, místopředseda Zemědělského výboru PSP ČR Tomáš Dubský, náměstek ministra zemědělství Ing. Miroslav Skřivánek, Ph.D., předseda Podvýboru pro zemědělství Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu ČR Petr Štěpánek, předseda Slovenskej akadémie podohospodárskych vied prof. mpx. h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, Ph.D., MBA, Dr.h.c., kteří vystoupili a prezentovali zásadní otázky a výzvy v oblasti zemědělství a zemědělského výzkumu a poděkovali ČAZV za dlouholetou  spolupráci.

Následně byla předána ocenění členům ČAZV, významným osobnostem zemědělské vědy, výzkumu a vzdělávání. Celkem byl udělen jeden děkovný dopis předsednictva ČAZV, jedno  čestné uznání, čtyři bronzové a stejný počet stříbrných medailí.  Plenární zasedání členů ČAZV bylo zakončeno odbornou přednáškou  a diskusí všech účastníků. Přednáška na téma „České lesy po kůrovcové kalamitě?“, kterou přednesl prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., byla posluchači velmi ceněna. Hlavním předmětem diskuse účastníků byla kůrovcová kalamita v České republice.

 

V časopise Zemědělec č.23/2023 vyšel rozhovor s předsedou předsednictva ČAZV RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D. o průběhu plenárního zasedání a současných výzvách zemědělského výzkumu. Celý rozhovor si můžete přečíst na str. 4 nebo přímo zde >>.

 

   

Zpátky nahoru