skip to Main Content

Dne 27. 4. 2023 se uskutečnilo jednání redakční rady časopisu Horticultural Science. Jednání proběhlo online formou. V rámci jednání byla diskutována současná situace časopisu a možnosti jeho dalšího rozvoje, vývoj hodnoty impakt faktoru a publikační strategie pro další období. Účastníci byli seznámeni s novinkami ve vydavatelské činnosti v roce 2023. Diskutovanými tématy bylo používání umělé inteligence při psaní článků a také propagace časopisů na oborových akcích v roce 2023. Editor časopisu Ing. Jan Blažek, CSc. poděkoval členům redakční rady za jejich práci pro časopis.

Zpátky nahoru