skip to Main Content

V týdeníku Zemědělec 43/2022 vyšel článek o rostoucí citovanosti vědeckých časopisů ČAZV a vývoji hodnot impakt faktoru vybraných časopisů.

ČAZV je největším vydavatelem impaktovaných časopisů se zemědělskou tématikou v České republice. Vydává celkem 11 vědeckých časopisů, deset z nich je zařazeno v Core Collection Web of Science a devět z nich má přidělen impakt faktor. Citovanost časopisů každoročně roste.

Celý článek si můžete přečíst na str. 10 v čísle 43/2022 nebo zde >>
Vše o časopisech ČAZV najdete na www.agriculturejournals.cz

Zpátky nahoru